Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het voorzieningenfonds (Nadere regels voorzieningenfonds 2021)

Nadere regels voorzieningenfonds 2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelet op artikel 1.6 en 1.7 Verordening voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2021 en;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Lijst van instellingen

 • 1.

  De volgende lidmaatschappen voor sport en culturele activiteiten komen in ieder geval in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  • -

   Zaalsporten

  • -

   Veldsporten

  • -

   Denksporten

  • -

   Dansen/Ballet

  • -

   Vechtsporten

  • -

   Fitness,

  • -

   Scouting

  • -

   Muziek- en Zangvereniging

  • -

   Muziekschool

  • -

   Bibliotheek

  • -

   Toneelvereniging

  • -

   Film-, Foto-, Video- Computervereniging

  • -

   Postzegelvereniging

  • -

   Volkstuinvereniging

  • -

   EHBO

  • -

   Rotterdampas

  • -

   Synerkripas

  • -

   Zwemlessen

  • -

   Avondvierdaagse

  • -

   Nutscursussen

  • -

   Belbus

 • 2.

  Voor overige aanvragen wordt een tegemoetkoming verstrekt als:

  • -

   de aanvraag een lidmaatschap betreft voor sport of culturele activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke participatie.

Artikel 3. Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voorzieningenfonds 2021”.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in gelijktijdig in werking met de Verordening voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2021 per 1 januari 2021.

 • 2.

  De Nadere regels Voorzieningenfonds 2017 worden gelijktijdig ingetrokken

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel

De secretaris,

De burgemeester

Naar boven