Gemeente Gooise Meren – Wijzigingsbesluit Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Artikel 1  

Aan de Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens Oude Begraafplaats Naarden wordt toegevoegd:

 

Hoofd-stuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2.

Rechten voor graven

 

 

 

De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen begraven bedraagt:

 

 

 

 

 

 

2.6.3

Natuurgraf (Naarden)

Voor de uitgifte en voor het begraven van 1 lijk (50 jaar)

per uitgifte

€ 5.000,00

 

 

 

 

3.

Rechten voor asbestemmingen

 

 

 

De verlening van het recht asbussen/urnen in een bepaald graf te doen begraven/bijzetten bedraagt:

 

 

 

Particulier urnengraf/urnennis/urnenkelder/urnentuin

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 160,00

 

 

 

 

3.1.3

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 205,00

 

 

 

 

4.

Grafbedekking

 

 

 

 

 

 

4.4

Leveren en aanbrengen boomschijf op natuurgraf

per boomschijf

€ 250,00

 

 

 

 

9.

Overige heffingen

 

 

 

 

 

 

9.1.4

Het gebruik van de ceremonieplek (max. 1 uur, op- en afbouw tbv catering max. 1 uur inclusief)

per gebeurtenis

€ 100,00

 

 

 

 

9.2.2

Het gebruik van de ceremonieplek langer dan 1 uur

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 53,00

Artikel 2  

  • 1.

    De wijzigingen op de Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021 treden in werking op de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2021.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als “1e wijziging Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad gehouden op 7 juli 2021.

de voorzitter,

de griffier,

Naar boven