Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties (ontvangstdatum 26-05-2021, dossiernummer 202173501)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 20 juli 2021

Burgemeester en Wethouders

Naar boven