Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 236800omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dijkweg 12, 1619HA Andijk

 

Op 14 juli 2021heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsaanvraagvoor het plaatsen van twee chemicaliënopslagtanksop het perceel Dijkweg 12, 1619HA Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000424. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.