Weigering: Laten staan van schutting Kievietsprenk 68

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Voor het laten staan van een schutting op het adres Kievietsprenk 68 in Vlissingen (19-01-2021)

Naar boven