Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 235208overige overheidsinformatieOverzicht verleende incidentele subsidies De Fryske Marren 1ste semester 2021

 

In dit subsidieregister staat een overzicht van alle incidentele subsidieverleningen vanuit het subsidiebureau, in het eerste semester van 2021. De subsidiebedragen betreffen alleen de verleende en direct vastgestelde subsidies. Het Subsidieregister wordt elk halfjaar geactualiseerd.

 

Organisatie/ activiteit

Subsidieregeling

Subsidie 2021

Stifting Toanielselskip St Nyk

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 548,75

Mar & Klif - Open monumentedag 2021

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 4.000,00

Stichting Passie voor Kunst

Culturele activiteiten, hoofdstuk 3

€ 2.500,00

Stichting Epic Youth

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 2

€ 4.000,00

Wooninitiatief De Beuk

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 3

€ 6.000,00

Restauratie 1

Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren

€ 800,00

Eric de Jong & Partners

Tûk Wenjen

€ 3.000,00

Mijn-label.nl

Tûk Wenjen

€ 3.000,00

Best4best B.V.

Tûk Wenjen

€ 3.000,00

Woningkeur Joure

Tûk Wenjen

€ 3.000,00

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Meidwaan yn De Fryske Marren (incid.)

€ 4.500,00

Stichting Nationaal Kamerorkest

Culturele activiteiten, hoofsdstuk 2

€ 2.000,00

Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 2.000,00

Friesland Pop

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 2.000,00

Stichting Nationale Herdenking Joure

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 2.500,00

Orgelcommissie Langweer

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 600,00

GJ Mondeel Recreatie BV

Culturele activiteiten, hoofdstuk 2

€ 650,00

Stichting Epic Youth

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 2

€ 4.000,00

Hof & Hiem St Nicolaasga

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 2

€ 4.000,00

Sociaal werk De Kear

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 2

€ 1.046,58

Hof en Hiem Lemmer

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 2

€ 2.750,00

Dorpshuis Ús Nije Gea

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 3

€ 30.000,00

Plaatselijk Belang Idskenhuizen

Inwonersinitiatieven, hoofdstuk 3

€ 4.543,00

Dorpsgemeenschap Sint Johannesga

Duurzaamheid De Fryske Marren

€ 500,00

Restauratie 2

Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren

€ 10.000,00

Restauratie 3

Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren

€ 4.537,50

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Meidwaan yn De Fryske Marren (incid.)

€ 4.500,00

Expertisecentrum Sterk uit Armoede

Armoedebeleid

€ 5.000,00

Stichting Present DFM

Coronafonds

€ 8.000,00

Biz vereniging WIH Joure - BIZ plan WIH Joure 2017-2022

Artikel 15, verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure

€ 68.548,00