Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 235137omgevingsvergunningDampten 26 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Dampten 26, uitbreiden fietsenstalling, plaatsen opslag voor vuilcontainers en aanpassen laadkuil

Verzonden 14 juli 2021