Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 235130omgevingsvergunningOntwerp besluit omgevingsvergunning Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo (O2021-072\0971170598)

Bekendmaking ontwerp besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2021-072\0971170598 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo vanaf 15 juli 2021 ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 15 juli 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2021-072, Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

 

Publicatie

Het ontwerp besluit wordt tevens door ons gepubliceerd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971.OVMdeRuyter2Elsloo-OBo1) enin de Staatscourant.