Tijdelijk wijzigen Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende artikel toe te voegen aan de Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020:

Artikel 8A

  • 1.

    Artikel 5 lid 3 is niet van toepassing op sportevenementen die worden gehouden in het jaar 2021.

  • 2.

    Artikel 5 lid 1 sub f is niet van toepassing op sportevenementen die worden gehouden in het jaar 2021. In plaats daarvan geldt voor deze evenementen de voorwaarde dat minimaal 20% van de kosten van het evenement wordt gedekt door middel van cofinanciering.

Steenwijk, 29 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats

Naar boven