Sloopmelding Kasteellaan 90 Wijchen

De onderstaande sloopmelding is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum ontvangen:

Kasteellaan 90, 6602DK Wijchen, het slopen van een woning met een bijgebouw, op 10 juni 2021.

 

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding.

Naar boven