Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 234764omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Bouwen De Ring 17 te Leutingewolde, het plaatsen van een tijdelijke woning (chalet)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning.