Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 234760omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Bouwen Vennootsweg 16 te Een, het oprichten van een kapschuur en renovatie van een ligboxenstal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning.