Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2021, 23466Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij, Plantraam 3 in Limmen het renoveren van de dakkapellen, verzenddatum 4 januari 2021(WABO2002558)

Binnen zes weken na verzenddatum} van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.