Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 234532omgevingsvergunningKennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen

De gemeente heeft op22-06-2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-005764 voor verbouwen en uitbreiden van het woonhuis op locatie Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, u dient hiervoor een afspraak te maken.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23-06-2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nlof telefoonnummer 043-3068568. Indien u van mening bent dat sprake is van onverwijlde spoed, kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Limburg.