Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 234314omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Het Witte Hert 4m, 1601MJ Enkhuizen

De gemeente heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000456 voor verbreden van de uitweg op locatie Het Witte Hert 4m, 1601MJ Enkhuizen. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

  • aanleggen van een inrit/uitweg

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.