Gemeenteblad van Dongen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongenGemeenteblad 2021, 234052overige overheidsinformatieHotspotlijst gemeente Dongen 2021

Welke gebeurtenissen waren zo belangrijk, dat de documenten hierover nooit mogen worden vernietigd?

Wij zijn als gemeente verplicht om archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook moeten wij stukken vernietigen als dat aan de orde is.

Maar soms zijn er gebeurtenissen zó belangrijk, dat het vanuit cultuur-historisch perspectief van belang is om de documenten hierover nooit te vernietigen. Om deze gebeurtenissen te identificeren maken we een zogenaamde hotspotlijst. Met deze lijst zorgen we er dan voor dat de documenten over die gebeurtenis (hotspot) niet worden vernietigd.

Hotspotlijst gemeente Dongen 2021

 • -

  Brand TUF d.d. 11 oktober 2018

 • Vastgesteld in het SIO-overleg d.d. 06-05-2019

 • -

  Corona (COVID-19)

 • Vastgesteld in het SIO-overleg d.d. 18-11-2020

Wanneer spreken we van een hotspot?

Een gebeurtenis is een hotspot als het aan één of meer volgende criteria voldoet:

 • -

  Een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen de gemeente veroorzaakt veel maatschappelijke beroering. De gebeurtenis is van bijzondere betekenis voor de bevolking en/of krijgt veel aandacht in de media.

 • -

  De gebeurtenis of kwestie brengt belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt.

 • -

  De gebeurtenis of kwestie is de aanleiding voor een intensief publiek debat over het functioneren van het gemeentebestuur.

 • -

  Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.