Gemeente Haarlem - Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021

Artikel I Wijziging Legesverordening Haarlem 2021

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen

Nieuw

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1.11

Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.1.9, 1.1.9.1, 1.1.10.5, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA-landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen

Nieuw

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Artikel 1.4.9

Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.4.1, 1.4.7, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen

Huidig

Nieuw

Hoofdstuk 18a Havendienst

Artikel 1.18a.3

tot wijziging en opzegging van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig

1.18a.3

tot wijziging van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig

 

Artikel II Wijziging Tarieventabel Precario, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

Tariefswijzigingen

Huidig

Nieuw

VTH

5.1.1

Per m2, per jaar

€86,80

VTH

5.1.1

Per m2, per jaar

€43,40

VTH

5.1.2

Per m2, per maand

€14,40

VTH

5.1.2

Per m2, per maand

€ 7,70

VTH

5.2.1

Per m2, per jaar

€40,60

VTH

5.2.1

Per m2, per jaar

€20,30

VTH

5.2.2

Per m2, per maand

€6,80

VTH

5.2.2

Per m2, per maand

€3,40

Artikel III Wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020

 

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 6 Tarief

De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 620,00 voor één of meerdere openbare aankondigingen, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Tarief

De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 465,00 voor één of meerdere openbare aankondigingen, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel IV Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt € 350,-

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt € 262,-.

Artikel V Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de eigenaar: € 500,00 per jaar

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de eigenaar: € 375,00 per jaar

Artikel VI Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 2019-2023

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

Tariefswijzigingen

Huidig

Nieuw

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ waarde van:

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ waarde van:

€ 1 t/m € 100.000

€100

€ 1 t/m € 100.000

€75

€ 100.001 t/m € 200.000

€200

€ 100.001 t/m € 200.000

€150

€ 200.001 t/m € 300.000

€300

€ 200.001 t/m € 300.000

€225

€ 300.001 t/m € 400.000

€400

€ 300.001 t/m € 400.000

€300

€ 400.001 t/m € 500.000

€500

€ 400.001 t/m € 500.000

€375

€ 500.001 t/m € 600.000

€600

€ 500.001 t/m € 600.000

€450

€ 600.001 t/m € 700.000

€700

€ 600.001 t/m € 700.000

€525

€ 700.001 t/m € 800.000

€800

€ 700.001 t/m € 800.000

€600

€ 800.001 t/m € 900.000

€900

€ 800.001 t/m € 900.000

€675

€ 900.001 t/m €1.000.000

€1000

€ 900.001 t/m € 1.000.000

€750

€ 1.000.001 t/m 2.000.000

€1100

€ 1.000.0011 t/m € 2.000.000

€825

€ 2.000.001 en daarboven

€1200

€ 2.000.001 en daarboven

€900

Artikel VII Slotbepaling

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum.

de griffier,

de voorzitter,

1 juli 2021

Naar boven