Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning Claverveld Kavel 75 Kadastraal perceelnummer 1495 - Kadastrale sectie S

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de nieuwbouw van een woning op het adres Claverveld Kavel 75 Kadastraal perceelnummer 1495 - Kadastrale sectie S in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven