Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 232542omgevingsvergunningKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag aanvraag beschikking, Steenstraat 2, 6301ED Valkenburg

De gemeente heeft op 14 juli 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ-WABO-2020-000873 en DMS nummer Z.1182389 voor een aanvraag beschikking op locatie Steenstraat 2, 6301ED Valkenburg. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft het herontwikkelen van een leegstaand rijksmonument (Pradoegebouw) naar een hotel.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 15 juli 2021. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.