Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 2311Beschikkingen | afhandelingIngetrokken besluit weigering omgevingsvergunning Koggeweg 7, Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit van de weigering omgevingsvergunning van 23 december 2020 voor het realiseren van tijdelijke (maximum 9 jaar) hondendagopvang in de bestaande bebouwing met aangrenzend terrein ingetrokken. Het besluit van de weigering is verzonden op 28 december 2020.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

  • 1.

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente, telefoonnummer 0228 - 352 352.