Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 231036omgevingsvergunningOntvangen aanvraag exploitatievergunning, Sportlaan 4 in Best

Op 9 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanvragen van een exploitatievergunning

Locatie:

Sportlaan 4 in Best

Dossiernummer:

HZ_EXPV-21-01156

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.