Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 230941andere beschikkingGemeente Vaals - voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - Dhr. L.P. Pollmann

OVERIGE BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De personen die hieronder vermeld staan wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC). Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij om die reden het voornemen heeft onderstaande persoon, op de datum genoemd bij de betreffende persoon, uit te schrijven uit de BRP.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Het betreft:

Naam, voorletters

Geboren

Datum voornemen

Dhr. L.P. Pollmann

15-01-1994

07-07-2021

 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Vaals via 043 3068 568 of per e-mail via info@vaals.nl.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en/of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

Deze mogelijke consequenties maken het daarom zo belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Bent u het met dit voornemen niet eens?

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na deze publicatie schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken op bovengenoemde voornemens tot ambtshalve uitschrijving.

De schriftelijke zienswijze stuurt u naar het College van burgemeesters en wethouders van Vaals ter attentie van de afdeling KCC, postbus 450; 6290 AL Vaals. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling KCC voor het maken van een afspraak.

Na het verstrijken van de termijn van vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.