Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 230855omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, Mdemblik week 28

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 

 • 1.

  het bouwen van negen rijwoningen in twee blokken op het perceel Binnenkruier 1, 3, 5, 7 en 9 en Molenbrug 4 t/m 7 (kavels 42 t/m 50) op het voormalig DEK-terrein in Medemblik.

   

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 16 juli zes weken inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via

(0229) 85 60 00. Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.OMGMEDBINNENMOLENB-VA01) is de locatie van de te bouwen woningen te zien.

 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

 • 1.

  een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

   

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

 • 4.

  de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.