Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 23001Beschikkingen | afhandelingSloopmelding Peperstraat 6, Bovenkarspel

Locatie: Peperstraat 6, Bovenkarspel

Voor: het verwijderen van alle asbesthoudende bronnen volgens het asbestinventarisatierapport en sloop bedrijfsloods

Datum ontvangst: 23 december 2020

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie over de sloopmelding

Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0228 – 510 111.