Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 229678omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mauritslaan 18 in Best

Op 12 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het bouwen van een overkapping en een zwembad

Locatie:

Mauritslaan 18 in Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-01144

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.