Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 229427omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Nico Kolenbergstraat 37, 1614KM Lutjebroek

De gemeente heeft op12 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000814 voor aanleggen van een uitweg op locatie Nico Kolenbergstraat 37, 1614KM Lutjebroek. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • verleggen van een inrit/uitweg

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Stede Broec, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 13 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.