Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 229234omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het realiseren generatiewoning in bijwoning op het perceel Verlaatsweg 50, 1643LX Spierdijk

Op 9 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van generatiewoning in bijwoning op het perceel Verlaatsweg 50, 1643LX Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000634. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.