Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 22923Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning West Ringdijk 15 in Moordrecht

Op 21 januari 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020314926 voor het vergroten van een balkon op de locatie West Ringdijk 15 in Moordrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.