Vervangen van bestaande reclames en het monteren van zonneschermen Lange Zelke 91

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het vervangen van bestaande reclames en het monteren van zonneschermen op het adres Lange Zelke 91 in Vlissingen (08-07-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven