Tarievenoverzicht Sociaal Domein 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

 

gelet op de Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam 2020, en de toepasselijke wetgeving;

 

overwegende dat:

  • -

    in de Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam 2020 zijn tarieven bepaald voor persoonsgebonden budgetten en financiële tegemoetkomingen;

  • -

    in dit overzicht zijn de exacte bedragen opgenomen, inclusief indexering zoals deze gelden voor 2021.

BESLUITEN

 

vast te stellen het Tarievenoverzicht Sociaal Domein 2021

Artikel 1

Tabel 1. Tarieven in euro’s per bouwsteen voor Zorg in Natura (ZIN) en persoonsgebonden Budget (PGB). NB Beschermd wonen is in dit schema buiten beschouwing gelaten.

Productomschrijving

Eenheid

Productcode

ZIN en PGB tarief

Behandeling verblijf 3 milieusvoorziening

etmaal

43A38

€ 290,75

Behandelgroep verblijf

etmaal

43A07

€ 220,97

Groepsbehandeling Kinderdagcentrum (KDC)

dagdeel

41K03

€ 96,37

Groepsbehandeling zwaar

dagdeel

41A04

€ 87,26

Groepsbehandeling

dagdeel

41A03

€ 75,51

PleegzorgPlus

Traject

44P07

n.v.t.

Gezinshuizen

etmaal

44A08

€ 141,91

Pleegzorg

etmaal

44A07

€ 42,07

Jeugd-ggz Consultatie

stuk

54C01

€ 46,92

Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf

uur

54017

€ 123,60

Jeugd-ggz Crisis Behandeling

uur

54016

€ 123,60

Jeugd-ggz Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg

stuk

54008

€ 679,04

Beschut Wonen t.b.v. zelfstandigheidstraining

etmaal

44A28

€ 35,07

Begeleiding intensief - Jeugd

uur

45X48

€ 66,60

Begeleiding specialistisch - Jeugd

uur

45A53

€ 61,80

Begeleiding - Jeugd

uur

45A48

€ 57,60

Dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar) - Jeugd

dagdeel

41A24

€ 53,40

Dagbesteding ontwikkelgericht - Jeugd

dagdeel

41A23

€ 43,20

Dagbesteding doorlopend - Jeugd

dagdeel

41A22

€ 33,60

Dagbesteding Kinderdagcentrum (KDC)

dagdeel

41A18

€ 63,10

Dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar) - Wmo

dagdeel

07A16

€ 54,00

Dagbesteding ontwikkelgericht - Wmo

dagdeel

07A15

€ 43,80

Dagbesteding doorlopend - Wmo

dagdeel

07A11

€ 34,20

Begeleiding intensief - Wmo

uur

02A19

€ 66,60

Begeleiding specialistisch - Wmo

uur

02A05

€ 61,80

Begeleiding - Wmo

uur

02A03

€ 58,20

Behandelgroep verblijf crisis

etmaal

46A03

€ 246,73

Ambulante crisishulp

uur

46A01

€ 129,60

Individuele behandeling gedragswetenschapper

uur

45G65

€ 117,00

Individuele behandeling

uur

45A69

€ 100,20

Individuele behandeling - zwaar

uur

45A65

€ 125,40

Jeugdhulp diagnostiek

uur

45A06

€ 112,80

Generalistische Basis-GGZ Intensief Plus

stuk

51A05

€ 1.603,20

Generalistische Basis-GGZ Onvolledig Behandeltraject

stuk

51A04

€ 175,20

Generalistische Basis-GGZ Intensief

stuk

51A03

€ 1.113,00

Generalistische Basis-GGZ Middel

stuk

51A01

€ 735,00

Generalistische Basis-GGZ Kort

stuk

51A00

€ 432,00

Eenmalig consult voor medicatieadvies / medicatiebijstelling

stuk

53C01

€ 46,92

Medicamenteuze behandeling

stuk

53A02

€ 533,40

Intake, Anamnese, Diagnostiek en Behandeling

stuk

53A01

€ 1.244,26

Jeugd GGZ Diagnostiek EED

uur

54D04

€ 89,40

Jeugd GGZ Behandeling EED

uur

54D02

€ 87,60

Hulp bij het Huishouden

uur

01A04

€ 29,40

Logeeropvang intensief - Jeugd

etmaal

44A45

€ 232,26

Logeeropvang - jeugd

etmaal

44A09

€ 155,55

Logeeropvang intensief - Wmo

etmaal

04A08

€ 232,26

Logeeropvang - Wmo

etmaal

04A02

€ 155,55

Logeerverblijf - Wmo

Etmaal

04A04

€ 114,00

Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)

etmaal

54007

€ 115,43

Jeugd-ggz verblijf zwaar

etmaal

54006

€ 530,39

Jeugd-ggz verblijf licht

etmaal

54005

€ 360,49

Jeugd-ggz diagnostiek

uur

54004

€ 122,40

Jeugd ggz behandeling hoog-specialistisch

uur

54003

€ 123,60

Jeugd-ggz behandeling specialistisch

uur

54002

€ 105,60

Vervoer naar dagbesteding - Jeugd

stuk

42A03

€ 12,25

Vervoer naar dagbesteding (en dagbehandeling) - Wmo

stuk

08A03

€ 12,25

 

Tabel 2. WMO hulpmiddelen.

product

eenheid

tarief

Hulpmiddelen

stuk

Max 100% natura tarief

Vervoersvoorziening

stuk

Max 100% natura tarief

Woningaanpassing

stuk

Max 100% natura tarief

Niet-professionele dienstverlener/ sociale netwerk: hulp bij het huishouden, jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding, logeren

Uur/ dagdeel

€ 13,84

 

Tabel 3. Financiële tegemoetkomingen Wmo.

product

eenheid

tarief

verhuiskosten en inrichtingskosten

stuk

€ 2.900,-

sportrolstoel of andere sportvoorziening

stuk

€ 2.700,-

bezoekbaar maken van een woning

stuk

€ 2.900

autokostenvergoeding

jaar

Max. € 750,-

taxikostenvergoeding

jaar

Max. € 1.600,-

rolstoeltaxikostenvergoeding

jaar

Max. € 2.100,-

 

Tabel 4. Inkomen

Product

eenheid

tarief

Individuele inkomenstoeslag gehuwden

jaar

€ 572,00

Individuele inkomenstoeslag alleenstaande ouder

jaar

€ 513,00

Individuele inkomenstoeslag alleenstaande

jaar

€ 398,00

Individuele studietoeslag

maand

€ 300,00

Bijdrage maatschappelijke kosten (Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten basis)

jaar

Max. € 113,00

Tegemoetkoming schoolkosten (m.u.v. groep 8)

jaar

Max. € 226,00

Tegemoetkoming schoolkosten groep 8

jaar

Max. € 450,00

Bijstand chronisch zieken en gehandicapten

jaar

Max. 161,00

Uitstroompremie

Per ½ jaar

Per jaar

€ 1.250,00

€ 2.500,00

Premie participatieplaats

jaar

€ 150,00

 

Tabel 5. Vervoer

Product

eenheid

tarief

verordening

Leerlingenvervoer:

 

 

 

Vanaf deze inkomensgrens geldt een eigen bijdrage van ouders aan de gemeente voor de regeling vervoer naar basisschool

 

Hoger dan € 26.550,-

Art. 6.4.1.

Km-vergoeding fiets

Km-vergoeding auto

Km

Km

€ 0,09

€ 0,37

Art. 6.4. lid 1

Openbaar Vervoer

 

OV pas (+ begeleiderspas)

Art. 6.4. lid 1

GroeneHartHopper (WMO-vervoer en CVV):

 

 

 

De reizigersbijdrage voor WMO-pashouders voor het reizen van deur tot deur:

Aantal zones:

1

2

3

4

5

6

 

€ 1,90

€ 2,70

€ 3,50

€ 4,35

€ 5,15

€ 6,00

Art. 3.6.2 lid 2

Art. 8.4. lid 6 onder c

Voor OV-reizigers is het tarief van deur tot deur:

Aantal zones:

1

2

3

4

5

6

 

€ 5,90

€ 8,85

€ 11,80

€ 14,75

€ 17,70

€ 20,65

 

 

Tabel 6. Bijzondere bijstand

Product

eenheid

tarief

Beleidsregels

Eerste woonlasten

Opknapkosten

 

Inrichtingskosten

 

 

 

 

1e huurnota

 

Stuk

 

€ 295,00 (gift)

 

60 x de van toepassing zijnde aflosnorm, waar na 36 termijnen aflossen de rest van de schuld wordt kwijtgescholden.

Volledige lening moet met facturen en bijbehorende betaalbewijzen verantwoord worden.

 

Huur lopende maand en de administratieve kosten worden als gift verstrekt.

 

Waarborgsom wordt als lening verstrekt.

Art. 17.3

 

 

Art. 17.5 t/m 17.8

 

 

 

 

Art. 17.4

 

 

Art. 17.5

Artikel 2 Intrekking

De bijlage: 1. Tarievenoverzicht bij de Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam 2020, vastgesteld op 20 januari 2021, wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 6 juli 2021.

de secretaris,

de burgemeester

Naar boven