Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 228567omgevingsvergunningBekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oude Midweg 1, Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Oude Midweg 1, Voerendaal : het realiseren van een carport (ontvangen 21 mei 2021, zaak 190030).

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.