Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 228467omgevingsvergunningOudehaske, Appelhôf 7 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de indeling en opslag (OV 20210366)

Op 09-07-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 01-09-2021. De aanvraag betreft het wijzigen van de indeling en opslag.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).