Sint Janskerke 8 in ZOUTELANDE ontvangen milieumelding

Op 19 november 2020 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Sint Janskerke 8 in ZOUTELANDE. De melding is geregistreerd onder externe zaaknummer SXO64833473. De melding betreft:

  • het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

 

Informatie

Op bovengenoemde inrichting zijn de voorschriften van het betreffende besluit ex. Artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing.

De meldingen en de stukken die daarop betrekking hebben kunt u inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak en dan alleen voor urgente zaken.

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

Naar boven