Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 228348omgevingsvergunningHaskerhorne, Rijksweg 2 : aanvraag vergunning het intern verbouwen van de shop, en aanpassing gevels en reclame-uitingen (OV 20210531)

Op 09-07-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het intern verbouwen van de shop, en aanpassing gevels en reclame-uitingen.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.