Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 228142omgevingsvergunningStrawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam - intern wijzigen kantoorgebouw

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het intern wijzigen van het kantoorgebouw. Datum verlengingsbesluit: 9 juli 2021 Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V. Zaaknummer: 10336699

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.