Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 228116omgevingsvergunningJoure, Midstraat 173: aanvraag vergunning veranderen van de zijgevel (OV 20210472/6166629 )

Op 08-07-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het veranderen van de zijgevel.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.