Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 227875omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Irenelaan naast Margrietlaan nr. 23 Voorthuizen, het kappen van een lindeboom en aanleggen inrit

 

Zaaknummer 2021W0896

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.