Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2021, 227864overige overheidsinformatieKennisgeving van grondexploitatie

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het project Koperslagerij in het Scheldekwartier. Het project behelst de bouw van wooneenheden met bijbehorende voorzieningen.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 15 juli 2021 drie weken ter inzage in het gemeentehuis.

 

Vlissingen, 14 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet