Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 227855omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gersteland 11 Barneveld, het kappen van vier bomen met herplant

 

Zaaknummer 2021W1339

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.