Besluitenlijst college 29 juni 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 29 juni 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Belastingsamenwerking GHO vanaf 2022

 

 • 1.

  Akkoord te gaan met het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst ‘’Outsourcing belastingen GHO’’ met Tog Nederland vanaf 2022 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen.

 • 2.

  Akkoord te gaan met de keuze voor scenario 4: de belastingwerkzaamheden voor een groot deel in eigen beheer organiseren en op specifieke onderdelen, zoals bijvoorbeeld taxeren/waarderen en innen uit te besteden.

 • 3.

  Akkoord te gaan met de keuze om met de belastingapplicatie Level te gaan werken vanaf 2022.

 • 4.

  Akkoord te gaan met de opdracht aan het projectteam belastingen om een nieuw voorstel voor de (incidentele en structurele) kostenverdeling te doen aan de stuurgroep GHO (3 burgemeesters en 3 gemeentesecretarissen) en de financiële effecten hiervan in de bestuursrapportage 2021 en begroting 2022 te verwerken.

 

Naar boven