Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 227459andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor legalisatie huisvesting arbeidsmigranten aan de Molenkampsweg 12 in Brakel. Zaaknummer: ODR2108015.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 5-7-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op legalisatie huisvesting arbeidsmigranten op het adres Molenkampsweg 12 in Brakel.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.