Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 226804andere voorlichtingsinformatieGemeente Westvoorne - Voornemen tot verkoop van openbaar groen

De eigenaar van het perceel Chloralaan 1 in Oostvoorne wil een strook openbaar groen achter de woning kopen. Dit grondstuk is ongeveer 106 m². De gemeente wil aan dit verzoek meewerken.

Direct belanghebbenden kunnen op dit voornemen tot verkoop te reageren. De schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Dit moet binnen vier weken na de datum van deze publicatie.