Gemeente Amsterdam - Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2021 besloten om het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’ vrij te geven voor inspraak.

U kunt uw zienswijze indienen door een e-mail te sturen naar 30km@amsterdam.nl. U kunt ook een inspraakformulier invullen; op de website www.amsterdam.nl/30km, of op papier bij het Stadsloket in uw stadsdeel. Reageren kan ook per post. U kunt uw reactie per post sturen naar:

Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Team 30km/u, postbus 95089, 1090 HB, Amsterdam.

Het beleidsvoornemen ligt van 23 augustus tot en met 3 oktober ter inzage.

Het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’ is gepubliceerd op de website www.amsterdam.nl/30km. U kunt het beleidsvoornemen ook inzien bij het Stadsloket. De openingstijden van het Stadsloket staan op www.amsterdam.nl/contact.

Met het beleidsvoornemen wil het college in veel meer straten in de stad een maximumsnelheid van 30 km/u om een grote stap zetten voor een verkeersveilige stad. Meer informatie vindt u op

.

Naar boven