Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 225812omgevingsvergunningRozenoordbrug /A10 Zuid, Amsterdam - versterken Rozenoordbrug /A10 Zuid

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het versterken van de Rozenoordbrug /A10 Zuid Amsterdam op de locatie Rozenoordbrug /A10 (AK 3369) te Amsterdam. Datum verlengingsbesluit: 8 juli 2021 Aanvrager: Rijkswaterstaat Zaaknummer: 10368484

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.