Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 225750omgevingsvergunningter hoogte van Muntpark/Verlengde Lageweg 19 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Rectificatie

In de krant van 1 juli 2021 stond vermeld tussen Muntpark en Verlengde Lageweg 19, plaatsen tijdelijke warmtecentrale.

Het adres moet zijn:

ter hoogte van Muntpark/Verlengde Lageweg 19, plaatsen tijdelijke warmtecentrale.

Ingediend 22 juni 2021

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.