Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 225738omgevingsvergunningHolenweg 1 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Rectificatie

In de krant van 1 juli 2021 stond vermeld Holenweg 4A, inrichten en gebruiken productieruimte.

Het adres moet zijn:

Holenweg 1, inrichten en gebruiken productieruimte voor bouw modulaire woonobjecten

Ingediend 22 juni 2021

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.