Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 225715omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000420, Refter 17, 1613EP Grootebroek

Zaakgegevens

Het zaaknummer: 2021-000420

De omschrijving van de zaak: uitbreiden van de woning aan de voorzijde

De ontvangstdatum van de zaak: 19 mei 2021

De globale locatie: Refter 17 te Grootebroek

De ingerichte naam van het zaaktype:aanvraag beschikking

 

Activiteiten

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Besluitgegevens

De besluitdatum: 9 juli 2021

De startdatum inzagetermijn: 10 juli 2021

De startdatum bezwaartermijn: 10 juli 2021

De startdatum beroeptermijn: 10 juli 2021

De besluitstatus: besloten