Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 225190omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kreekrug 10

De gemeente heeft op8 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000506 voor bouwen van een woning op locatie Kreekrug 10. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.