Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 224532omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Johan van Gheelborg 20 t/m 74 (de even nummers), 1715AL Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Johan van Gheelborg 20 t/m 74 (de even nummers), 1715AL Spanbroek

Op 8 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor bouwen van 28 appartementen op het perceel Johan van Gheelborg 20 t/m 74 (de even nummers),1715AL Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000340. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.