Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 223575beleidsregelWijziging van de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Het college van de gemeente Hoogeveen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende beleidsregels tot wijziging van de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten:

 

Artikel I

De beleidsregels TONK worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 4, lid 1 onder b, “hypotheek, of” wordt verwijderd.

 • B.

  Artikel 5, lid 4, “1 augustus 2021” wordt gewijzigd in “1 november 2021”.

 • C.

  Artikel 7, “1 juli 2021” wordt gewijzigd in “1 oktober 2021”.

 • D.

  Artikel 14, lid 2, ”31 juli 2021” wordt gewijzigd in “30 september 2021”.

Artikel II

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de officiële bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in haar vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 6 juli 2021.

 

 

De secretaris, De voorzitter,

Jan Scholten, Karel Loohuis